Vypuštění koryta

Zoolog David Fischer nebyl na záchranu raků a ryb sám. Jeho pomocníkem byl bagrista, který před sběrem živočichů prohrnul dno toku. „Celý potok se svedl do menší stružky. Nejúčinnější způsob, jak živočichy z toku vysbírat, je totiž vypuštění koryta. Když v něm teče voda, podaří se posbírat jen mizivá část živočichů," vysvětlil zoolog a dodal, že vybrali všechny ryby a raky které našli. Vybrali jsme všechny ryby a raky, co jsme našli," popsal zoolog.

Stovky raků, osm až devět tisíc ryb mají své útočiště jen o pár set metrů nad dalším jezem Červeného potoka. Živočichy jsme přesunuli do přírodního úseku toku, a to nad místo, které se bude nyní upravovat. Raky jsme samozřejmě museli rozptýlit do delšího, přibližně půlkilometrového úseku, aby se populace nezahušťovaly," vysvětli zoolog David Fischer. Podle něj se ryby i raci mohou dostat zpět i po dobu stavby, ale jen v případě velké vody.

Po ukončení stavby se s živočichy nebude již manipulovat, do koryta se vrátí zpět během několika let sami.

Nábřežní zeď

První stavební práce začnou na Červeném potoce do dvou týdnů. „Upravíme břehy, a to tak , že v části u rodinných domů opravíme a navýšíme nábřežní zeď přibližně o jeden metr. Pokud bude povodeň, může se hladina navýšit, aniž by se převalila do okolní zástavby. Nábřežní zeď se navíc prodlouží, a to o sto padesát metrů," upřesnil za Metrostav Miroslav Pajer.

Na protilehlé straně bude sypaná hráz. „Jedná se o zatravněnou ochrannou hrázku, která má též zamezit vybřežování velkých vod," doplnil vedoucí projektu Miroslav Pajer.

Než se dělníci pustí do stavby zdi, musí dodavatel zajistit přeložku plynu, která vede v ulici Nábřeží Hynka Šlosara. Kopat se zde začne do několika dnů, ulice však zůstane v jednom pruhu průjezdná. Ani v dalších etapách stavby nebude silnice kolem toku zcela uzavřená. O dalším průběhu stavby protipovodňových opatření budeme informovat v příštích vydáních Berounského deníku.