Toto setkání organizovalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s občanským sdružením Agentura Koniklec. Rada NG rozhoduje o nominacích jednotlivých míst v České republice na Národní geoparky a případně i na Evropské nebo světové geoparky UNESCO. Během dvou dnů byly podány informace o světových geoparcích, možnostech financování a také předloženy kandidátské nominace Geoparku Vysočina a Blanických rytířů.

Byla podána zpráva o přípravě registrace česko-bavorského geoparku Geo Loci a také o přípravě Geoparku Joachima Barranda, připravovaného na území od Prahy do Českého krasu a o souvisejícím projektu Geoparku Barrandien na Plzeňsku. Účastníci se kromě jednání v obou dnech prošli zajímavými místy plánovaného Geoparku J. Barranda na území Českého krasu a navštívili i tak atraktivní místa jako jsou štoly na Mořině nebo Koněpruské jeskyně a další lokality, včetně nalezišť zkamenělin.

Status geoparku zvyšuje prestiže geologicky zajímavých území v mezinárodním měřítku, přispívá k rozvoji turistiky, ale podporuje i vědu, výzkum a grantovou činnost v obcích na příslušném území. Česká republika má jistě díky své rozmanité geologické stavbě světu co nabízet.

Mgr. Michael Pondělíček,
člen Rady Agentury Koniklec odpovědný za rozvoj Geoparku J. Barranda