Tři desítky amerických expertů v pondělí dorazily ke kótě 718 u obce Míšov na Plzeňsku, kde mají zkoumat podmínky pro případné vybudování radarové základny USA. „Ano, skupina expertů byla v deset hodin na místě,“ potrdil příjezd týmu Jan Pejšek z ministerstva obrany.

„Třicetičlenný tým bude v doprovodu pracovníků Ministerstva obrany České republiky provádět podrobná technická měření a průzkum s důrazem na geologické podmínky, infrastrukturu a dopravní dostupnost v lokalitě, která byla určena pro případné vybudování radarové stanice protiraketové obrany USA. Američtí experti naváží na práci svých kolegů, kteří zkoumali v Brdech podmínky pro umístění radaru v polovině roku 2006 a v dubnu letošního roku,“ uvádí se v dopise, kterým Kateřina Komedová ze sekretariátu vládního koordinátora pro komunikaci programu protiraketové obrany informovala starosty obcí sousedících s Vojenským újezdem Brdy.

Činnost amerických expertů ve Vojenském újezdu Brdy vychází z mandátu, který dala vláda ČR Ministerstvu obrany v únoru 2004 k pokračování technických konzultací mezi USA a Českou republikou, a je v souladu s obsahem odpovědi České republiky na diplomatickou nótu USA, kterou na svém zasedání dne 28. března 2007 projednala vláda ČR. Spojené státy mohou provádět na území újezdu práce za přesně daných podmínek a v souladu s českým právním řádem.

V ČR mají Američané v úmyslu vybudovat radar, silo s desítkou protiraketových střel chtějí umístit v Polsku. Přesná lokalita pro měření leží dva kilometry od Míšova, zhruba 90 kilometrů jihozápadně od Prahy.

Místo nedaleko Míšova vybralo ministerstvo obrany na začátku července jako lokalitu, v níž se budou konat závěrečná měření, která rozhodnou o případném umístění radaru v Česku. Američtí experti ve Vojenském újezdu Brdy, kde lokalita leží, měřili již několikrát. Počítá se i s dalšími zkoumáními.
Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu seškrtala nedávno výdaje na výstavbu protiraketového systému ve střední Evropě. Snížení rozpočtu zhruba o polovinu se má údajně dotknout plánované protiraketové základny v Polsku, nikoli radaru v ČR. Američtí zákonodárci finance na protiraketový deštník schvalovali v rámci rozsáhlejšího zákona o rozpočtu na obranu. Škrty ale nejsou definitivní - Senát, horní komora Kongresu, budou o rozpočtu na obranu hlasovat až po srpnových parlamentních prázdninách. Většina Čechů se staví proti americkému záměru. Opoziční ČSSD žádá uspořádání referenda. Zavedení obecného lidového hlasování i vypsání speciálního referenda o radaru vládní ODS dlouhodobě odmítá.