Někteří starostové Hořovicka si z jednání ve Strašicích, které se zabývalo umístěním americké raketové základny v Brdech, odnesli nové informace, jiní z jednací místnosti znechuceně odešli.

Hořovický starosta Luboš Čížek přivítal technické informace o radaru. „Jsem rád, že se jednání se zástupci ministerstva obrany a starostů Příbramska a Hořovicka ve Strašicích uskutečnilo. Starostové měli možnost získat nejen přesné technické specifikace radaru, ale přednášející odborníci nám předali i informace o tom, že přítomnost radaru nemá negativní dopad na obyvatele obcí, které patří do nejtěsnějšího okruhu. Ve srovnání například s meteorologickými radary se podle odborníků vojenský radar aktivuje pouze při nebezpečí,“ popsal své poznatky z jednání ve Strašicích starosta Hořovic Luboš Čížek.

Diskuse trvala téměř tři hodiny

Jednání s ministerstem obrany bylo přínosem i pro starostu Komárova Antonína Merhauta. „Toto setkání hodnotím jako nejlepší, které se k výstavbě americké radarové základny v Brdech uskutečnilo,“ uvádí starosta Merhaut a dodává, že nebyl účastí na jednání pověřen radou obce, a proto se jedná čistě o jeho soukromý názor. „Setkání s ministryní Parkanovovu, právníky a odborníky na vysoké úrovni bylo korektní, věcné a diskuse trvala téměř tři hodiny. Dostali jsme odpověď na převážnou většinou dotazů a k otázkám, k nímž nebylo možné se ihned vyjádřit, přislíbili přednášející odborníci konzultaci při dalších jednáních,“ popisuje Antonín Merhaut.

Dvacet starostů opustilo jednání

Na jednání ve Strašicích neměli ze začátku přístup novináři. Jedním ze starostů, který na protest proti tomuto rozhodnutí opustil jednací místnost, byl Josef Hrubý ze Zaječova. „Nesouhlasil jsem s nepřítomností médií, proto jsem s dalšími dvěma desítkami starostů odjel do Lidového domu v Zaječově,“ sdělil Josef Hrubý. „Zásadně jsem proti debatě o zdravotních problémech, které může přítomnost radaru přinést. K odborníkům, kteří nepřipouští negativní dopad přítomnosti radaru na zdraví obyvatel, můžeme přidat i názory opačné. Otázku umístění radaru v Brdech chceme řešit na mezinárodní úrovni a připojujeme se k okolním státům, které výstavbu americké radarové základny v Brdech odmítají,“ zdůraznil starosta Zaječova Josef Hrubý a dodal, že v jednáních proti umístění radaru v Brdech bude pokračovat.