close Linda Bilal, tisková mluvčí, Home Credit ČR info Zdroj: Home Credit zoom_in

Odklad splátek dle vládního moratoria mohli lidé využívat až do konce října. Od listopadu si však musí opět nastavit pravidelné platby.

Lze říct, že druhá vlna koronaviru zasáhla společnost a ekonomiku ještě ve větší míře. Řada lidí splácí úvěry, příjmy se jim ztenčily, a proto je důležité sledovat hlavně výdaje. Nikdo by se neměl spoléhat jenom na státní pomoc, spíše je užitečné hledat rezervy ve vlastním rozpočtu.

„Pokud jste se dostali do finanční tíživé situace, udělejte si přehled všech výdajů a zkuste najít možnosti, kde ušetřit. Určitě teď neutratíte peníze za zábavu a návštěvu restaurace. Při práci doma jsou možná levnější také obědy. A i když internetové obchody fungují, kupujte jenom nezbytné věci. Každý měsíc si odložte alespoň několik stovek,“ radí Linda Bilal ze společnosti Home Credit.

A dodává: „I když finanční tíseň nepociťujete, pečlivěji sledujte příjmy i výdaje a spořte. Někdy je sice nutné vzít si na nenadálé výdaje úvěr, ale v této době zvažujte dluh obezřetněji. Po sestavení rozpočtu by vám měla zbýt částka pokrývající měsíční splátky úvěrů.“