Dveře byly otevřené od 11 hodin do 14 hodin a této možnosti využilo pár občanů Králova Dvora a zejména děti ze základní školy v Počaplech. Pro děti ze základní školy připravil starosta města Karel Mencl krátkou přednášku o městě, jak funguje samospráva a státní správa.

Budovu radnice v Králově Dvoře z poloviny využívá sbor dobrovolných hasičů, který připravil ukázku své techniky a provedl účastníky dne otev〜řených dveří zbrojnicí.

Den otevřených dveří byl určen k návštěvě míst, do kterých se občané nedostanou každým dnem, ale největším přínosem byla diskuze starosty Karla Mencla a místostarosty Petra Vychodila s návštěvníky radnice. Otázky byly jak z historie radnice, tak ze součastného dění v Králově Dvoře.

Návštěvníci, pro které bylo připraveno i malé občerstvení, mohli navštívit kancelář starosty, místostarosty, zasedací místnost a třeba i obřadní místnost, kde zástupci města oddávají a vítají občánky. Právě tam si starší občané zavzpomínali na čas, kdy byli oddáváni v této místnosti a mezi sebou při kafíčku a koláčkách vzpomínali na doby svého mládí.