Zástupci škol se během schůzky dozvěděli zajímavé informace o plánovaných vzdělávacích aktivitách pro rok 2019 nebo o úloze koordinátora, kterého bude mít každá škola v odborném týmu projektu.

Užitečné byly pro ředitele zejména informace o možnostech získání neinvestičních finančních prostředků v rámci výzvy Šablony II. Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

Cílem výzvy je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe.

Dále to je pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí, žáků, studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole.

Zajímavostí pro ně byly informace o podpoře extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.