Léto v naší školce bylo ve znamení velkých přeměn, oprav a rekonstrukcí. Po 43 letech chodu školky od přeměny ze základní školy na mateřskou byly provedeny celkové opravy sociálního zařízení. Podnětem byly shledané nedostatky hygieniků a zejména nevyhovující stávající stav zařízení. Rekonstrukci hradila obec Chodouň a konečná částka činila 290 000 korun.

Chodouňské děti přivítala 3. září zcela nová a moderní jednotřídní mateřská škola. Věříme, že se zde všem dětem bude líbit a budou v ní prožívat společně s učitelkami pěkné a příjemné chvíle. Děkujeme Chodouni za poskytnutí finančních prostředků na zaplacení této rozsáhlé rekonstrukce a také pracovnicím za náročný úklid.