Ta mimo jiné dostane novou střešní krytinu, venkovní fasádu včetně zateplení a nových okapů. Stavebními úpravami projdou i veškeré vnitřní prostory. Za zmínku stojí druhé patro knihovny, které bude po rekonstrukci nově zpřístupněno návštěvníkům, čímž se knihovna zásadně zvětší. O zvětšení se zaslouží i chystaná přístavba. V té vzniknou kanceláře města.

V knihovně by měl dále vzniknout multifunkční sál, jehož potenciál je dle ředitelky Michaely Škeříkové obrovský. Jak sdělila, mohly by se zde konat například přednášky, semináře, ale také filmový klub. Tento sál by se podle ředitelky mohl i pronajímat, případně poskytovat projektům neziskové činnosti.

Podstatou knihovny jsou však knihy, a těch by mělo přibýt. „Plánujeme rozšířit naučnou literaturu i literaturu pro děti a zároveň obnovíme fond povinné četby,“ doplnila Škeříková.

Krom knih se knihovna dočká rozšíření i co se do počtu audiovizuálních nosičů týče.  Ve fondu přibydou nosiče s mluveným slovem – který už v tuto chvíli má knihovna poměrně bohatý -, ale i jiných různorodých dokumentů z rozličných oblastí lidské činnosti a také sady společenských her, neboť dnešní knihovna nejsou jen knihy, ale poznání v tom nejširším slova smyslu.