První etapa, která potrvá od 15. března do 15. července, zahrnuje rekonstrukci Plzeňské ulice v úseku od Koněpruské ulice ke křižovatce ulice Košťálkova. Souběžně s tímto úsekem se bude opravovat také Jungmannova ulice v Králově Dvoře, a to od ulice Plzeňská k základní škole a ulici Macháčkova. Objízdná trasa povede v Berouně silnicí v ulici Třída Míru. V Králově Dvoře přes Zahořany na Máchovnu, do Berouna a směrem na Hudlice.

Druhá etapa, která zahrnuje rekonstrukci Plzeňské ulice v úseku od ulice Košťálkova až k ulici Jungmannova v Králově Dvoře, má začít od 16. července a skončit by měla 20. listopadu. Třetí etapa se týká pouze Králova Dvora a dotkne se zbývající části Jungmannovy ulice, a to v úseku od základní školy k zahořanské křižovatce s komunikací v ulici Okrajová. Zde se zároveň vybuduje nový kruhový objezd.

Druhý kruhový objezd se v Králově Dvoře vybuduje na křižovatce Jungmannovy a Plzeňské ulice. „Výstavba kruhového objezdu na křižovatce Na Knížecí je také důvodem, proč jsme celý tento projekt tlačili tolik kupředu. Tato křižovatka je nejnebezpečnější v celém berounském regionu," vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil. Třetí kruhový objezd se postaví v Berouně. Obě města se dočkají kromě tří kruhových objezdů také výstavby nových chodníků a rekonstrukcí těch stávajících.

Rozsáhlý projekt za necelých 109 milionů korun bez DPH bude spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Středočeský kraj pokryje prostřednictvím tohoto programu a státního rozpočtu celkem 96,25 % celkových nákladů, které si rekonstrukce vyžádá.

Rekonstrukce hlavní berounské a králodvorské tepny bude velkou zatěžkávací zkouškou nejen pro řidiče. Obě města už proto připravují důležité kroky, které by měly zajistit určitou plynulost dopravy. „V závěru loňského roku jsme zjistili, že hrozí souběh plánované rekonstrukce Plzeňské ulice s opravami dálnice D5 v úseku Beroun – Zdice. Souběh obou zmíněných oprav by znamenal naprostý kolaps dopravy. Proto jsme se obrátili na ministra dopravy Dana Ťoka s žádostí o odložení opravy na D5,“ upozornil starosta Berouna Ivan Kůs. Vedení města nechtělo jeho obyvatele a návštěvníky vystavit ještě horší situaci, než které museli čelit v roce 2016. „Proto jsme rádi, že organizace investorů, které mají ve správě údržbu zmíněných komunikací, tedy Krajská správa a údržba silnic a Ředitelství silnic a dálnic, našly vhodnou koordinaci obou staveb. Rekonstrukce Plzeňské ulice a oprava dálnice D5 se tak termínově nesetkají,“ vysvětlil místostarosta Berouna Michal Mišina.

Město Beroun dále společně s Královým Dvorem chystá zvýhodnění městské hromadné dopravy. Ta by měla být po dobu rekonstrukce silnice v Plzeňské ulici zdarma. Vedení obou měst chce tímto krokem zvýšit počet cestujících v městské hromadné dopravě na úkor té automobilové. „Rekonstrukce plzeňské bude velkým zásahem do plynulosti automobilové dopravy. Když lidé začnou využívat ve větší míře městskou hromadnou dopravu, zmírní tím problémy, které nás čekají,“ poznamenal starosta Králova Dvora Petr Vychodil. Dopravu zdarma musí ještě podpořit zastupitelstvo.