„Byl jsem na jednání, na kterém byli také přítomni zástupci Berouna, krajského úřadu a technického dozoru stavebních prací. Jednání se týkalo nekvalitní práce na silnici v Plzeňské ulici. Nejenomže firma nedodržuje termín, ale dle technického dozoru dělá i jinak. Já jsem na jednání navrhl a požádal zástupce krajského úřadu, aby udělali rozbor, zda by nemohlo město Beroun a Krajský úřad Středočeského kraje odstoupit od smlouvy se zhotovitelem, a to proto, že se dané termíny za současných okolností nemohou stihnout,“ vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil s tím, že zástupci kraje přislíbili, že právní rozbor udělají.

Nespokojenost středočeského kraje s vývojem stavebních prací na Plzeňské ulici v Berouně potvrdil i krajský radní František Petrtýle. „Smlouva se zhotovitelem prací zatím rozvázána není. S firmou, která stavební práce provádí, je velká nespokojenost. Z tohoto důvodu tomuto problému věnujeme velkou pozornost a děláme vše proto, abychom firmu dotlačili k dokončení prací v daném termínu a aby byla dodržena i kvalita prací. Děláme proto všechny možné právní kroky,“ konstatoval krajský radní František Petrtýle s tím, že kraj využije všech dostupných možností včetně penále, aby firmu donutil dané termíny splnit. Jak dále uvedl, daná firma vyhrála transparentní výběrové řízení. Dala nejnižší nabídku.

Firma měla s rekonstrukcí Plzeňské ulice problémy už od samého počátku této rozsáhlé investiční akce. Původně měly stavební práce začít už 15. března. Tento termín byl ale několikrát odsunut, a to proto, že firma nedokázala zajistit potřebnou dokumentaci pro udělení rozhodnutí pro vstup do komunikace.

Na rekonstrukci silnice v Plzeňské ulici je tak názorně vidět, jak nejlevnější nabídka nemusí být tou nejvýhodnější. Naopak.

Před několika měsíci byli zástupci středočeského kraje nadšeni, že díky výběrovému řízení ušetří desítky milionů korun. Předpokládaná cena rekonstrukce na Berounsku dosahovala původně částky celkem 151,6 milionu korun bez DPH. Firma, která rekonstrukci Plzeňské nyní provádí, nabídla částku výrazně nižší, a to 108,2 milionu korun bez DPH. Tedy zhruba o více než 43 milionů méně. Což je téměř třetina původní částky. Do soutěže se přihlásilo celkem osm zájemců.

Představa, že by mohly stavební práce na Plzeňské ulici skončit vypovězením smlouvy zhotoviteli středočeským krajem, děsí vedení Berouna. Tuto variantu řešení současné situace nehodlá připustit. „Našemu městu by to způsobilo velké problémy. V tomto stupni rozpracovanosti si to osobně ani nedokážu představit. Pro nás je důležité, aby se tato investiční akce dodělala,“ uvedl starosta Berouna Ivan Kůs s tím, že investor a vyhlašovatel soutěže o firmu, kteří si tuto firmu vybrali a vyhodnotili ji jako nejvhodnější, musí udělat maximum proto, aby se tak stalo. „Jejich těžkosti respektujeme, ale nemohou vést k tomu, aby se stavební práce zastavily a zůstaly na dlouhou dobu rozdělané. To prostě nepřipadá do úvahy. Kdyby k tomu došlo, tak jsem připraven intervenovat na nejvyšších místech,“ dodal k problému rekonstrukce Plzeňské ulice starosta Berouna Ivan Kůs.