„Aktuálně jsme zhruba v jedné třetině stavby, už proběhlo kompletní vyklizení staveniště, bourací práce a sundání střech. Nyní tedy vstupujeme do fáze hrubé stavby. Začínáme stavět takzvaně nahoru a celý areál se konečně blíží k získání budoucí podoby a funkce,“ říká Lukáš Drásta, provozní ředitel a spolumajitel společnosti Senlife, která už provozuje podobné zařízení v Mělníku.

Rekonstrukce, která začala v březnu minulého roku, zatím pokračuje podle plánu. „Objevili jsme tu řadu pokladů, například plnou půda sena, kterého bylo kolem 200 kubíků. Závažné potíže jsme nezažili, šlo jen o běžné zádrhele, na které při podobných opravách narazíte. Areál byl ve velmi špatném stavu, takže třeba vypadlo více zdi, než jsme chtěli,“ bilancuje provozní ředitel dosavadní průběh.

Zdražování ve stavebnictví může průběh podobných projektů poměrně zkomplikovat. „Naštěstí nás to moc nepostihlo. V době, kdy ceny materiálů vystřelily nahoru, zde probíhaly hrubé práce. Navíc jsme už měli zasmluvněnu většinu materiálu. A v tomto režimu pokračujeme nadále. Nějaké zdražení pociťujeme, ale není to tak, že bychom měli všechno výrazně nákladnější,“ vysvětluje Drásta.

Původní režná fasáda bude zachována

Průběh rekonstrukce tmaňského zámku je sice mírně ve skluzu, je ale naděje, že bude zpoždění dohnáno. „Záleží na tom, jaké bude jaro. Pokud bude tepleji, věřím, že ztrátu stáhneme a budeme moci otevřít v termínu, který byl původně stanoven na říjen tohoto roku,“ míní provozní ředitel.

Zajímavostí projektu je budoucí použití zvláštního zateplení, při němž zůstane zachována původní režná fasáda nacházející se na části objektů. Podle investora je přitom dobrá tepelná izolace pro provoz klíčová. Což platí v době energetické krize dvojnásob.

Projekt za zhruba 150 milionů korun realizuje společnost Senlife bez dotací. Využívá vlastní prostředky a pomáhá si úvěrem.

Zařízení nabídne místo až 150 seniorům. Vzniknout by tam mělo kolem šedesáti nových pracovních míst.

Tmaň se bude moci pyšnit dvěma centry obce

Plánuje se, že areál zůstane otevřen i veřejnosti, především obyvatelům Tmaně. „Velice si ceníme spolupráce s obcí, protože cítíme, že také hledají, jak nám pomoci, aby areál fungoval - pro nás, ale i pro lidi. Přejeme si, aby se podařilo vytvořit jakýsi druhý protipól současného centra obce u obecního úřadu. Historická náves byla totiž zde a je pro nás zajímavou myšlenkou dostat ji sem zpět,“ uvedl už loni na jaře Lukáš Drásta.

Opravený zámek by měl nabídnout i wellness centrum.