Ke slavnostnímu otevření zrekonstruované Zakladní a Mateřské školy Drozdov se sešli zástupci obce, pedagogický sbor školy a hostem byl i poslanec Parlamentu ČR Richard Dolejš.

Stát podpořil rekonstrukci školy dotací ve výši jeden milion korun, s tím že Obecní úřad Drozdov uhradil dalších čtyřista tisíc korun.

„Jsem rád, že jsou obce, jako je Drozdov, kde zastupitelstvo dělá opravdu vše pro to, aby prostředí bylo pro děti přijatelné, aby podmínky pro vyučování odpovídaly našemu století. Jsem potěšen, že se tato etapa povedla a uděláme vše pro to, aby se v rekonstrukci školy, konkrétně v zateplení budovy, mohlo s podporou státu pokračovat i v příštím roce,“ poděkoval poslanec Richard Dolejš všem, kteří se o realizaci rekonstrukce drozdovské školy zasloužili, a dodal, že velkou předností tohoto projektu je účelné vynaložení získaných finančních prostředků.

Velký podíl na prosazení milionové státní dotace pro úpravu školního zařízení má Obecní úřad Drozdov. Rekonstrukce školy byla zaměřena na úpravu vnitřních prostor budovy. „Ke kuchyni, která je několik let po rekonstrukci, byla přistavěna nová místnost pro vedoucí stravování. Touto úpravou dojde ke zlepšení při kontaktu s kuchyní, dodavateli i plátci za stravné,“ popisuje právě dokončenou rekonstrukci starostka obce Drozdov Ivana Lisá.

Další úpravy se týkaly sociálního zařízení. „Od hygienické stanice jsme dostali nařízeno, že úpravy sociálních zařízení musí být dokončeny v roce 2007. Projekt se už vytvářel na základě hygienických požadavků,“ líčí průběh rekonstrukce ředitelka školy Eva Peksová. V drovzdovské škole proběhla i výměna dlažby na chodbách, obkladů schodiště, došlo i na osazení nových schodových dvěří a vnitřní malbu budovy.

Rekonstrukci školy se podařilo zrealizovat v průběhu července a srpna. Vyučování žáků nebylo úpravami omezeno.