Odbor dopravy Městského úřadu v Berouně nevydal potřebné dopravní opatření ke stavbě. . „U nás na města prozatím nikdo nevím, zda rekonstrukce silnice v Plzeňské ulici začne či ne. Když u nás ve městě někdo dělá nějakou takovou stavební akci, je povinen požádat náš odbor dopravy o vydání rozhodnutí o částečném uzavření komunikace, a toto rozhodnutí pro plzeňskou prozatím vydané není. V rozhodnutí je vždy uveden termín zahájení prací,“ vysvětlila mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová. To, že nebylo rozhodnutí o částečném uzavření komunikace vydané, potvrdil ve čtvrtek i vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Berouně Miroslav Jerling. „Ano, ještě vydané nebylo,“ řekl vedoucí odboru dopravy.

Podle vyjádření krajského radního pro dopravu Františka Petrtýleho se termín zahájení stavebních prací na plzeňské silnici ale neposouvá. „Stavební firma začne třetího dubna. Také jsem zajistil, aby firma, která bude rekonstrukci silnice zajišťovat, byla představena Městskému úřadu v Berouně. A aby se při tomto setkání zajistily některé organizační věci. Vím, že nebylo ještě vydané dopravní opatření. Nechci ale nikomu sahat do svědomí a nechci řešit, že někdo udělal či neudělal problém. Myslím si, že v úterý třetího dubna by ta dopravní opatření už měla být vydaná. Tak mě informovali z Krajské správy a údržby silnic,“ vysvětlil středočeský radní pro dopravu František Petrtýle s tím, že konečný termín stavby bude také dodržen.

Investiční akci za zhruba 193 milionů korun musel kraj kvůli její náročnosti rozdělit na tři etapy. Při první se uzavře jeden jízdní pruh komunikace v Plzeňské ulici ve směru na Králův Dvůr, a to v úseku od křižovatky s ulicí Koněpruská až k ulici Košťálkova. Objízdná trasa povede ulicí Bratří Nejedlých přes Třídu Míru do Košťálkovy ulice. Ve směru z Králova Dvora do Berouna bude hlavní tah Berounem průjezdný. Samozřejmě ale musí řidiči počítat s tím, že stavební firma bude v průjezdném jízdním pruhu manipulovat s technikou.

V rámci této první etapy, která potrvá až do 15. července se opraví povrch komunikace, vybudují se podél ní chodníky i osvětlení a na křižovatce s Košťálkovou ulicí se vybuduje nový kruhový objezd. Ten zajistí plynulé najíždění automobilů z Košťálkovy ulice do Plzeňské ulice. „Jsem na to moc zvědavý. Zácpy jsou na berounských komunikacích už teď, a to se nic neopravuje,“ podotkl Ondřej Vimr.

V dopravní špičce by měly s řízením dopravy na berounských křižovatkách vypomoci světelné semafory a v nejhorším případě i dopravní policisté. „Vznesli jsme požadavek, aby měla firma pro všechny případy připravené také mobilní světelné semafory,“ poznamenal Miroslav Jerling.

Souběžně s opravou komunikace v Plzeňské ulici se bude opravovat a rozšiřovat komunikace, která se využije pro objízdnou trasu při druhé etapě rekonstrukce plzeňské. Jedná se o silnici, který vede přes lokalitu Máchovny do Zahořan. Přes ni povede objízdná trasa od 16. července do 20. listopadu kdy se bude opravovat plzeňská od ulice Košťálkova až k ulici Jungmannova v Králově Dvoře. I při této etapě bude uzavřen pouze jízdní pruh plzeňské ve směru z Berouna do Králova Dvora. Ten v opačném směru má být průjezdný.

Vzhledem k tomu, že se oprava plzeňské měla realizovat už v loňském roce, hrozil letos souběh s opravou dálnice D5. Která se kvůli původnímu termínu opravy hlavního tahu Berounem posunula z loňska na letošek. Měl se opravovat úsek mezi Berounem a Zdicemi. Souběh obou oprav by znamenal naprostý kolaps dopravy v Berouně i v Králově Dvoře. Město Beroun prosto v tomto duchu jednalo s ministrem dopravy a nakonec byla oprava dálnice odložena.