Proces přinese zrušení 43 linek, které operují mimo síť PID. Ty nahradí 23 linek nových, jež mají být propojeny a vytvářet síť navazujících spojů s efektivnější dopravní vybaveností. Součástí bude i šest současných linek, které budou lehce upraveny. Podle místostarosty Berouna Michala Mišiny byly autobusové spoje připraveny v návaznosti na vlakové, kdy by mělo vše být dobře nastavené. Nicméně jednotlivé krytí a křížení se bude podle něj určitě muset postupně odladit.

V rámci připomínkových schůzek proběhlo několik setkání starostů z regionu, aby se mohli podílet na tvorbě nových jízdních řádů. Podle místostarosty Berouna Michala Mišiny autobusové spoje byly připraveny v návaznosti na vlakové, kdy by mělo vše být dobře nastavené. Nicméně dodává, že určitě se jednotlivé krytí a křížení bude určitě muset postupně odladit.

Místo kupónu Lítačka

Časové kupóny od společnosti Arriva k 12. prosinci končí a nahradí je Lítačka. Podle tiskového mluvčího přepravce Jana Holuba jsou zákazníci průběžně upozorňováni, že tyto kupóny pozbydou platnosti a většina z nich by je neměla mít na SID kartách nahrané. „Pokud by se tak přeci jen stalo, v našich informačních kancelářích cestujícím poměrnou, neprojetou částku vrátíme,“ řekl Holub.

Čipové karty, které teď cestující používají jako elektronické peněženky, pak lidé nemusí zahazovat do koše. Využijí je i po integraci linek Arriva do PID. Jejich pomocí zaplatí například jednotlivé jízdenky na trase nové rychlíkové linky 394 z Králova Dvora a Berouna do Prahy.

Kvůli integraci Arriva v polovině ledna ukončí provoz informačního centra v Berouně v Plzeňské ulici. Po tomto datu si zájemci mohou obstarat Lítačku na nádraží. „Připravujeme také možnost zřízení kontaktního místa pro Lítačky v našich informačních kancelářích v Hořovicích a Příbrami,“ podotkl mluvčí.

Z MHD se stane PID

Dá se říci, že s nastupující integrací zmizí z Berouna klasická MHD. Důvod je prostý: zachování MHD vedle PID by bylo zbytečné. Podle místostarosty Michala Mišiny je totiž Beroun průjezdné město a spousta autobusů PID bude stávající MHD kopírovat. Lidé se tak nemusí obávat, že přijdou o své spoje.

„Dosavadní dvanáctikorunová jízdenka mezi Berounem a Královým Dvorem by navíc měla zůstat zachována a měla by platit po celou dobu jízdy,“ zdůraznil Mišina a doplnil, že integrace Berouna do PID městu nepřinese žádné náklady navíc. Při integraci tak zanikne označování linek MHD Beroun – Králův Dvůr písmeny A, B, C a H.

Změna MHD na PID čeká i cestující v Hořovicích.

Přímo do Prahy

Novinky v dopravě s integrací čekají i další města. Zdice, Hořovice a Králův Dvůr se dočkají přímých autobusů do Prahy. Páteřní autobusová linka číslo 380, zůstane zachována a stane se zastávkovou linkou spojující Vypich v Praze a královedvorské Počaply. Její trasa je ale pozměněna a prodloužena. Nově povede po trase rušené linky C20. Je tedy nutno počítat s tím, že autobus 380 v Berouně již nepojede přes Plzeňku a Autobusové nádraží.

„Polorychlíkovým“ spojem 384, který pojede ze Zličína přes Loděnice, Beroun a Králův Dvůr, se pak lide dostanou až do Hořovic. Nově bude jezdit i expresní autobus 394 z Butovic přes Beroun a Králův Dvůr do Zdic. V Počaplech se všechny tři linky budou křížit. Beroun, Zdice a Hořovice, budou zároveň fungovat jako místní hlavní uzly, odkud mají být garantované přestupy na další regionální a navazující spoje.

Slibují pravidelnější spoje

Stávající spoje budou zrušeny a nahrazeny. Například autobus 210002 z Berouna přes Hýskov do Žloukovic nahradí autobus 631, který bude končit v Nižboru – Žlubinec. Do Žloukovic se nově bude možné dostat navazujícím vlakovou linkou 649. Linka 528 pak pojede z Hořovic až na Březovou. Linka 531 do Jince, který je spojen se Zdicemi vlakovou linkou 640.

Cestující si nově budou muset zvyknout na uspořádání do pásem a vzhledem k frekvenci vlastního dojíždění si zvolit nejvýhodnější - buďto předplacenou, nebo krátkodobou jízdenku. Podle PID má celkově tak integrace zajistit častější a pravidelnější spoje a jejich posílení v mimošpičkových časech, především pak dopoledne. „Úprava přinese sjednocení tras a linek, které jedou ve stejný čas. Tím se má zjednodušit přehled, což přinese lepší orientaci pro cestující,“ píše PID na svých stránkách.