Dopravní policisté se v předchozích dnech zaměřili na nákladní vozy a autobusy. Kontroly se týkaly především technického stavu vozidel a dodržování povinných přestávek. „U jednoho řidiče jsme zjistili pochybení. Policistům nepředložil potvrzení o tom, že v kontrolovaném období v délce tří dnů neřídil. Nepředložil ani potvrzení o výkonu jiné práce v tomto období,“ konstatovala za Policii ČR Soňa Pfeiferová.

Bloková pokuta

Řidiči byla uložená bloková pokuta ve výši jeden tisíc korun. „Provozovatel vozidla je podezřelí ze spáchání správního deliktu a tento delikt bude odevzdán k projednání na Krajský úřad Středočeského kraje Praha,“ pokračuje Soňa Pfeiferová s tím, že při technických silničních kontrolách policisté nezjistili žádné vážnější závady v technickém stavu kontrolovaných vozidel.

„Pokud policista při takovéto kontrole zjistí závadu, zhodnotí, zda se jedná o závadu lehkou, vážnou nebo nebezpečnou. Pokud bude závada vážná, omezí technickou způsobilost vozidla na dobu třiceti dnů,“ vysvětluje Soňa Pfeiferová s tím, že v případě nebezpečné závady zakáže užívání vozidla a vozidlo v okamžiku kontroly ztrácí technickou způsobilost. Výstupem z této kontroly je Doklad o výsledku technické silniční kontroly, který policie v jednom vyhotovení předá řidiči a druhý zasílá na příslušný městský úřad, kde je vozidlo registrováno.

Kontrola nákladu

Kontroly nákladních vozů a autobusů byly velmi podrobné. V těchto případech prověření jednoho vozidla trvá přibližně hodinu. Pokud se provádí i technická silniční kontrola, tento čas se prodlouží na 1,5 -2 hodiny. Policisté tak na Berounsku prověřili sedm vozidel.

Při dopravně bezpečnostních akcích policisty doprovází vůz Centra služeb. Jeho počítačové vybavení umožňuje kromě jiného i kontrolu přepravy nebezpečných nákladů.

Posřehy z Hořovic

Jedním z řidičů, kterého dopravní policisté kontrolovali v hořovické Tyršově ulici byl Milan Fott. Ten se domnívá, že akce podobného typu jsou potřeba. A to ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. . Přes Hořovice jezdí často. Jako řidič žádné dopravní komplikace ve městě nezaznamenává. Naopak.

Je velmi spokojený s novou silnicí mezi Hořovicemi a Žebrákem. Oceňuje především její rozšíření. „Když jsme se před rekonstrukcí na silnici potkali s dalším nákladním vozem, museli jsme přibrzdit, abychom se vyhnuli,“ prohlásil řidič, podle kterého velkým problémem nebyla jen úzká silnice, ale i olámaná krajnice.