Lidé se nemohou dočkat, až bude vozovka opravená. „Po ukončení zimního období a za vhodných klimatických podmínek bude silnice v průjezdním úseku obcí Tlustice z důvodu zajištění bezpečnosti provozu opravena dostupnými technologiemi běžné údržby. To znamená, že budou opravené výtluky živičnou směsí za horka, případně tryskovou metodou – živicí a kamenivem," upřesnila tisková mluvčí Krajského úřadu Středočeského kraje Nikole Mertinová.

Zástupci Tlustice jsou přesvědčeni o tom, že záplaty nejsou řešením na dlouhou dobu. „Pokud se má silnice používat, je třeba opravit celý souvislý pás z okraje obce až na náves, a to i s podložím," upozornila starostka Tlustice Helena Kaššová.

Přes Tlustici, která je již nyní zatížena vysokým počtem nákladních vozů, má vést v druhé polovině letošního roku objízdná trasa. Jednalo by se o dopravní opatření při rekonstrukci silnice mezi Hořovicemi a Žebrákem. Tlustičtí se obávají, že tuto zátěž silnice nevydrží.

Zástupci kraje slibují, že k celkové opravě dojde, zatím se však neví, kdy se tak stane. „O navržení technologie celkové opravy komunikace bude rozhodnuto po provedení diagnostiky vozovky a vyhodnocení jejího výsledku. K provedení diagnostiky správce komunikace projednává zadání, dosud nebyla realizována," uzavřela Nikole Mertinová.

Zásadní oprava tlustické silnice bude zařazená do havarijních silnic, termín rekonstrukce, při které by bylo upraveno i podloží, není zatím stanovený.