Automaty zde nahradily výběrčí a na mnohých místech vznikly modré zóny pro majitele abonentních a rezidentních karet. Právě těchto míst lemovaných modrou čarou je podle řidičů nedostatek.

Připomínky mohli lidé na městský úřad odesílat celé čtyři měsíce, a to od ledna do dubna. Zástupci městského úřadu je vyhodnotili a rozhodli se modré zóny rozšířit na úkor placeného parkování, které nebylo využité na sto procent.

Úpravy mají být hotové do konce června. „Rada schválila dodavatele. 
V červnu by měly být technické úpravy dopravního značení dokončené. Předpokládáme, že následně začne platit nový systém," doplnil Jiří Peřina.

V modrou zónu se promění například některá placená parkovací místa na Palackého náměstí nebo 
v proluce v Pražské ulici. „Shodli jsme se na tom, že bychom rozšířili modrou zónu na celou Komenského ulici u první základní školy. V dalších místech bychom modrou zónu rozšířili tak, aby se na nich nehromadila vozidla, která jsme vypudili z centra novým systémem parkováním," zmínil starosta Jiří Peřina. Při úpravě parkování v centru města Hořovičtí berou v úvahu 
i potřeby místních zdravotnických zařízení, a to 
s ohledem na případný rychlý odvoz pacientů.

Jedno z vyhrazených míst bude náležet společnosti Ave, která zajišťuje pohotovostní činnosti, ať už při zimní údržbě, či živelních pohromách.

Naopak v ulici 9. května Hořovičtí několik parkovacích míst modré zóny uberou. Důvodem je to, že komunikace zde nemá povinnou šířku šesti metrů. Úprava parkovacího systému se stane předmětem nařízení města. Na dodržování správného parkování dohlíží strážníci městské policie.