„Město při této příležitosti chystá velkolepý program jak pro XXXI. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun, tak i řadu doprovodných akcí či souhrnnou výstavu v městské galerii," uvedla mluvčí berounské radnice Pavla Švédová.

Město na tuto skutečnost poukázalo vlastně již na svých novoročních PF, na kterých najdete noty a dirigentskou taktovku. „Rovněž kalendář, který radnice pro rok 2013 vydala, je věnovaný hudbě," dodala Švédová.

Tím ale město Beroun nekončí. Aby vzdalo hold tak významné berounské personě, tak v rámci kulturních dotací byla dokonce vyhlášena samostatná tematická kategorie pro projekty, které 130. výročí narození Talicha připomenou.

„Přihlásily se do ní celkem čtyři subjekty s pěti projekty. Slavnostní koncerty věnované tomuto jubileu chystá jak Kruh přátel hudby tak i pěvecký sbor Slavoš. Muzeum Českého krasu žádalo finanční podporu města na uspořádání dvou výstav spojených s tímto výročím.," dodala Pavla Švédová.
Spisovatelka a pořadatelka besed Marie Holečková chce v rámci tradičního cyklu Setkání s autory uspořádat komentovanou procházku po naučné stezce Václava Talicha, která byla slavnostně otevřena na podzim loňského roku.

Největší zodpovědnost během roku Václava Talicha bude spočívat na festivalovém výboru. Ten se již přípravou Roku Václava Talicha několikrát zabýval. Od ledna až do prosince by se mělo konat mnoho doprovodných akcí i soutěží. „Město Beroun chce vyzvat ke spolupráci rovněž Českou filharmonii, Národní divadlo či konzervatoř z Kroměříže, kde se Talich narodil," uvedl místostarosta Berouna a současně i předseda festivalového výboru Ivan Kůs. Festivalový výbor by do dramaturgie festivalu rád zařadil také koncerty Talichova kvarteta, Českého komorního orchestru, který Talich založil, či vystoupení interpreta ze země, ve které kroměřížský rodák působil.

„Podařilo se nám domluvit spolupráci se s prasynovcem Václava Talicha Janem, který se ujme čestné funkce prezidenta našeho festivalu," doplnil místostarosta Ivan Kůs.