Město Beroun, které je vlastníkem rozhledny od roku 2013, informovalo na svých webových stránkách, že na ni nechalo zpracovat technický posudek. Ten je v těchto dnech před finálním dokončením.

"Ve špatném stavu jsou především oboje schodiště. Vnější již bylo v minulosti opravováno, ale nebyl vyřešen odvod dešťové vody a zatékáním pokračovala jeho destrukce. Závady byly nalezeny i na vnitřním točitém schodišti, ty si ale vyžádají významně menší zásah," informuje město na svém webu. 

| Video: Youtube

Plechovou nástavbu nad schodištěm bude nutné kompletně demontovat a nahradit novou. Ve špatném stavu je také cimbuří. Do něj desítky let zatékalo a zdivo rozhledny kvůli tomu odshora postupně degraduje. Narušené jsou také spáry objektu.

Město bude řešit další postup, jak rozhlednu na Dědu zachránit. Základní tvar objektu chtějí představitelé města zachovat v maximální možné míře. Zároveň by ale s architekty rádi projednali například možnost stavby doplňkové konstrukce, která by lidem umožnila výstup do větší výšky a větší výhled do krajiny. Ten teď znemožňují vzrostlé stromy.

Na záchranu rozhledny vznikla i petice. "V den 130. výročí slavnostního otevření rozhledny vyzýváme město Beroun jako jejího majitele a provozovatele k rychlému a transparentnímu řešení havarijního stavu této památky. Přejeme si, aby rozhledna Děd znovu dělala radost turistům, poutníkům a výletníkům. A přestala co nejdříve dělat ostudu městu Berounu," vyzývá její autor. 

Z HISTORIE
Rozhledna na Dědu je vůbec první rozhledna, kterou vybudoval Klub českých turistů, v tomto případě ve spolupráci s berounským okrašlovacím spolkem. Výběr místa byl jasný. Vrchol Dědu byl v 19. století častým cílem sokolských výletů a vlasteneckých poutí. Záměr postavit rozhlednu byl zveřejněn 22. září 1892 a 1. května 1893 byl slavnostně položen základní kámen. Už 17. září 1893 byla rozhledna otevřena. Její stavba stála tři tisíce zlatých. V majetku města Berouna je od roku 2013.