Jedna z nejhezčích rozhleden ve Středočeském kraji tak má zase svého jasného vlastníka a snad se dočká i postupné rekonstrukce. Alespoň to Beroun plánuje.

Definitivní nabytí do majetku města musí ještě potvrdit radní a zastupitelé Berouna, kteří se na svém jednání sejdou dnes odpoledne v hotelu Grand.

„Dvanáctimetrovou rozhlednu na Dědu postavil v roce 1893 Klub českých turistů jako svou první rozhlednu v českých zemích. Po dostavění ale nebyla rozhledna vůbec zanesena do pozemkové knihy. Město již loni začalo zjišťovat vlastníka této nemovitosti. Toho se ale nepodařilo zjistit," připomíná starostka Berouna Šárka Endrlová.

Ani oslovený Klub českých turistů nenalezl žádné doklady, které by prokazovaly jejich vlastnictví stavby.

„Následně proto berounský úřad vyzval na své úřední desce případného majitele, aby opuštěnou nemovitost v zákonem dané půlroční lhůtě převzal. Nikdo se však po tuto dobu nepřihlásil," dodává Endrlová.

A zdá se, že rozhledně se začíná konečně blýskat na lepší časy. „Protože je v současné době rozhledna ve špatném technickém stavu, vyčlení město několik desítek tisíc korun na nejnutnější opravy, aby byl zaručen bezpečný vstup," říká starostka. V následujících letech se počítá s postupnou rekonstrukcí. Majitel přilehlých pozemků navíc před časem vykácel některé stromy na jižní straně rozhledny, takže dnes se z věže naskýtá pohled severním, jižním a částečně západním směrem.