Rozpočet Berouna na rok 2024 počítá se schodkem přes 214 milionů korun, zejména kvůli plánovaným vysokým investicím.

Hlavními projekty příštího roku jsou výstavba mateřské školy Máchovna za 70 milionů korun, tělocvična u 2. základní školy v Preislerově ulici za 48 milionů a za 37 milionů koupě ubytovny v ulici Na Dražkách od společnosti Prende, kde by měly vzniknout sociální byty.

Chystá se například i dokončení stavby kanalizace na Zavadilce a s tím spojené opravy komunikací, dohromady za více než 34 milionů.

Opravy čekají i ulice Švermova, Na Hrázi, U Dobré vody a Na Ptačí Skále. „Chystáme také stavební úpravy ulic Malé Sídliště, Brožíkova, Na Pahorku nebo Wágnerova náměstí,“ uvedla Marcela Maršíková, vedoucí berounského finančního odboru.

Rozpočet počítá s výdaji přes 900 milionů korun a s výdaji blížícími se k 700 milionům. Schodek zhruba 214 milionů zčásti pokryje přebytek z roku 2023 přes 131 milionů a zbytek bude hrazen úvěrem.

Debata o penězích na sociální služby a kulturu

Schválení rozpočtu města na posledním letošním zasedání předcházela debata berounských zastupitelů. Například zastupitelku Hanu Kašparovou u výdajů na sociální služby zarazilo, že navzdory inflaci je částka stejná jako v předchozích dvou letech. „Jakým způsobem chceme podporovat sociální služby v těžké ekonomické situaci, kdy potřebných bude stále více?“ ptala se.

Starostka Soňa Chalupová vysvětlila, že peníze na sociální služby plynou především od kraje, který je financuje ze státního rozpočtu.

„Náš příspěvek je jedním z mnoha, který sociálním službám pomáhá. Pro některé sociální služby je náš příspěvek více podstatný, pro některé méně. Pokud se vám zdá částka nízká, můžete přijít s návrhem, o kolik by se měl zvýšit a odkud se peníze přečerpají. Rozhodně to ale nechceme řešit úvěrem,“ uvedla na zasedání Chalupová.

Zastupitele Martina Dolejšího rovněž v souvislosti s inflací zajímala podpora kulturního centra, shodná jako v letošním rozpočtu. Dostalo se mu odpovědi, že na tento rok se pro kulturu počítalo s vyšší částkou kvůli rostoucím cenám energií, které se ale srovnaly, a tak peníze mohou být využity na akce následujícího roku.