Děti budou moci využívat hřiště, které vedle školky vzniklo, celkem náklady na rozšíření školky spolkly zhruba 7,5 milionu korun.

„Díky skvělé práci našeho odboru územního plánování a regionálního rozvoje se nám podařilo ve velmi krátké době zpracovat žádost o dotaci a získat od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy částku ve výši 3,7 milionu korun. Dalších 3,9 milionu korun zaplatilo město z vlastních zdrojů,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.

V přízemí komunitního centra v Bezručově ulici ještě nedávno bylo denní centrum pro osoby bez přístřeší. To nyní sídlí v prostorách poblíž bývalého cukrovaru.