„Navíc dochází k sesuvu pravého břehu a k nadměrnému usazování bahna 
z výše položených zemědělských pozemků," upřesnil za Český rybářský svaz MO Hořovice David Grunt. Právě rybáři hodlají neutěšený stav Dražovského rybníka zlepšit. Umožní jim to dotace od Středočeského kraje ve výši téměř jednoho miliónu korun.

Výlov začne v listopadu. „Pokud budou získána všechna potřebná povolení, je výlov rybníka plánován na polovinu listopadu. Rybník se nikdy nelovil a vypouštění vody se bude provádět postupným odbagrováním části břehu tak, aby voda vytekla," vysvětlil David Grunt.
Samotné odbahnění by mělo probíhat od prosince do března. Okolí rybníka bude pro veřejnost i nadále přístupné. Bude třeba jen zvýšené opatrnosti vzhledem k pohybu strojů a dopravy odvážející vytěžené bahno.

A kam bude bahno z rybníka vyvezené? „Před zpracováním projektu bylo nutné provést rozbor sedimentů akreditovanou laboratoří a na základě jejich výsledků se poté stanoví, jak může být s bahnem naloženo. Naším požadavkem bylo, aby bahno mohlo být uloženo na zemědělské pozemky. Ostatně odtud pochází a mělo by tam být také vráceno. Nicméně legislativa nám určuje maximální přípustné limity obsažených prvků, které jsou přípustné pro uložení," konstatoval David Grunt. 

Jak dále uvedl, tento rozbor je tedy nejpřísnější a je zkoumáno zhruba dvacet prvků. "Vzorky odebírala sama laboratoř asi z deseti míst v rybníce a k naší radosti veškeré stanovené hodnoty vyšly a bahno vyhovuje příslušné normě pro uložení na zemědělskou půdu. Nepotvrdily se tak řeči některých jedinců o tom, že v rybníce je celá Podlužská skládka a podobně. Bahno bude tedy uloženo na nejbližší zemědělské pozemky, o čemž jednáme s jejich uživateli a vlastníky," uzavřel předseda a hospodář hořovických rybářů David Grunt.