Tři metráky ryb uhynuly za poslední měsíc Jaroslavu Hasmanovi, majiteli rybníka u Rpet. Podnikatel označuje situaci za ekologickou havárii
a viní z ní rpetské zastupitelstvo. Obec totiž nemá kanalizaci ani čistírnu odpadních vod, a splašky podle něho zabíjí jeho ryby. Starostka obce ale obvinění popírá. Hasman nikdy neprokázal, že by voda v potoce byla toxická, nenechal si prý ani udělat rozbory.

„Je to něco otřesného. Na tuto situaci už upozorňuji řadu let a doposud nebyl nikdo schopen zajistit nápravu,“ stěžuje si Hasman. „Třináct let buduji tento areál a dřu se na něm a nyní mi zbyly jen oči pro pláč,“ líčí podnikatel, který za poslední měsíc každý den vyloví z rybníka dvanáct až patnáct uhynulých ryb. „Jednoznačně úhyn ryb způsobuje voda znečištěná splašky z obce. Rozbory, které mi dělal známý, potvrdily, že norma je tu několikanásobně překročená. Na vině je neschopnost vedení, které doposud nedokázalo vybudovat čističku,“ rozčiluje se. „Už nyní mi vznikla škoda dvacet tisíc korun,“ popisuje Hasman, který je rozhodnutý vrátit život do Podlužského potoka.

S vybudováním kanalizace a čistírny odpadních vod podle starostky obec počítá do čtyř let. Nyní probíhají jednání s architekty a projekt je již zahrnut v územním plánu. „Největším problémem jsou samozřejmě finance. Předběžný rozpočet na tuto akci činí dvacet šest milionů korun,“ říká Alena Hasmanová, která spoléhá na pomoc z dotačních fondů. Do té doby jsou obyvatelé obce samozřejmě povinováni vyvážet jímky, protože současná kanalizace slouží jen pro odvádění dešťové vody.

Podle starostky majitel rybníka nikdy nepředložil doklad o rozboru vody, takže neexistuje ani důkaz, že ryby uhynuly důsledkem jejího znečištění. „Důvodem může být nedostatečné okysličení vody v důsledku horka. Někteří místní rybáři poukazují na to, že vliv může mít také nekvalitní krmivo,“ vysvětluje starostka.

Konečné rozhodnutí o tom, kdo vlastně nese vinu za úhyn desítek ryb, přinese až závěr šetření odboru životního prostředí v Hořovicích. „Naši pracovníci byli minulý týden na místo přivoláni a skutečně zkonstatovali značný úhyn ryb. Situaci ale zatím nelze považovat za akutní havárii,“ sdělila referentka odboru. Případ je podle ní zatím otevřený a žádné závěry ještě učiněny nebyly.