Se svou vychovatelkou Květou Hrbáčkovou absolvovaly několik výletů na zajímavá místa nejen v berounském regionu, ale podívaly se i do Prahy. Kromě výletů se kluci a děvčata zapojili do sportovních a výtvarných činností. Nyní jejich školní družinu navštívili nastávající vychovatelky, které studují na Střední pedagogické škole v Berouně. „V každém našem oddělení pracuje šest nastávajících vychovatelek. První dobré zprávy jsou z druhého oddělení školní družiny od Veverušáků,“ vysvětlila Květa Hrbáčková.


Nastávající vychovatelky zatím bedlivě naslouchají, co s dětmi dělají jejich zkušené vychovatelky. „Zapisují si své poznatky a od samého počátku se s našimi dětmi sžily na tolik, že se zařadily přímo do jednotlivých skupin. A že to opravdu funguje, jsme se už přesvědčili, když jsme se začali připravovat na halloweena. Při pracovně technickém odpoledni jsme si vyrobili dekoraci k zavěšení na stěnu. A všechny to bavilo,“ uvedla vychovatelka z družiny při Základní škole Beroun Závodí. 


Děti v této družině si po výtvarné činnosti většinou protáhnou tělo. „Po skončení výroby následovala soutěž, při které jednotlivé skupiny měly vymyslet Halloweenskou pohádku. Potom jsme si venku zahráli několik her,“ dodala Květa Hrbáčková.