Snaha se vyplatila, v žádosti uspěli a z titulu Státní fond Životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí získali na úpravu rybníka podporu ve výši 1,6 milionu korun s tím, že se obec na akci podílí přibližně dvěma sty tisíci korunami.

Rybník je nyní již vyčištěný. Součástí projektu byly i úpravy, které zajišťují stabilitu životního prostředí, a to několik tůněk, které jsou vhodné pro některé druhy živočichů.

Naopak v rámci dotace nemohla být provedena oprava výpusti rybníka. „Tuto část zajistíme ze svého rozpočtu," konstatoval starosta Suchomast Josef Štěpán.

Jak dále starosta uvedl, obec začala s renovací rybníka na začátku letošního roku. Zimní měsíce jsou totiž na čištění rybníků ty nejvhodnější.