Na samému začátku výstavby Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani bylo hledání místa i prostředků. „Položení základního kamene se uskutečnilo v roce 1925. O rok později byl Sbor slavnostně otevřený," připomněla historii Sboru ve Tmani kazatelka Jana Šmardová Koulová a zdůraznila, že vznik Sboru je spojený s legionáři a se vznikem republiky.

Podpora lidí

Vikářka Růžena Adamová zmínila, že se Sbor splácel ještě za druhé světové války. Že šlo o nákladnou akci, kterou však lidé velmi podporovali.
Na slavnosti zazněla také tato slova: „V roce 1914, před více než sto lety, na prahu války, kterou budeme později nazývat jako Velkou válku, měl za sebou český národ století nebývalého duchovního a sociálního vzestupu doprovázeného také prudkým hospodářským rozmachem," prohlásil na začátku přednášky Legionáři a jejich význam při vzniku Československa Tomáš Jakl z Vojenskho historického ústavu v Praze.
Přednáška byla jen jednou částí bohatého programu středečních oslav ve Tmani. V samém úvodu se konalo vystoupení dětí, pro chlapce a děvčata bylo připravené zábavné dopoledne.

Uctění památky padlých

Cesta k pomníku obětí první a druhé světové války byla naplánovaná před polednem. Program zpestřila i výstava a komentovaná prohlídka Sboru nebo dětské představení O Karlu IV. K odpolední části patřila i bohoslužba, jejíž součástí bylo vystoupení Zdického smíšeného sboru pod vedením sbormistryně Martiny Rajtmajerové za klavírního doprovodu Kateřiny Medové. Nechyběla řada dalších zajímavých hudebních vystoupení.