Schránka byla otevřena za přítomnosti zástupců města, a to starosty Berouna Ivana Kůse a místostarosty Michala Mišiny. Společně s nimi byl aktu přítomen i pracovník Státního okresního archivu v Berouně Miloš Garkisch a dokumentaristka Muzea Českého krasu Jana Borecká.

CENNÉ NÁLEZY

Vedle písemností, z nichž město pořídilo kopie a originály uložilo v okresním archivu, obsahovala kovová schránka bankovky, jimiž se platilo od padesátých do devadesátých let 20. století a 31 kusů starých mincí. Po-dle historika Miloše Garki-sche jsou nejcennějšími nálezy dva půlkrejcary z roku 1782, které se razily ještě za života císaře Josefa II.

Staré dokumenty a bankovky město vrátí do konce října ve schránce zpět do báně společně se současnými platidly, dobovým tiskem a propagačními materiály o městě a jeho okolí. K tomu účelu město nechalo vyrobit větší pouzdro, do kterého objevené dokumenty i min-ce vrátí a přidá k nim ještě vzkaz budoucím generacím.

„Ve vzkazu bude popsán vývoj města od roku 1990, tedy od doby, kdy byla schránka naposledy otevřená. K tomu ještě přidáme pamětní mince vydané k 750 letům města Berouna,“ řekl starosta Ivan Kůs.

I V ROCE 1937 BYLI LIDÉ NESPOKOJENÍ S POMĚRY

Mezi vzkazy ve schránce zanechali dřívější obyvatelé a řemeslníci také jeden dopis z roku 1937 ze stavebního a uměleckého klempířství Karel. Píše se v něm:

„Politická situace v dnešním Berouně je devět stran. Jedna větší lumpárna než druhá. Máme před obecními volbami. Dnešním starostou je Adolf König, oficír státních drah. Hodný člověk, ale dělají si s ním, co chtějí. Obec má dluhů, že ani vy, co přijdete po nás, se z nich nedostanete.“ Další dopis je z roku 1896, který podepsali rebelanti a povstalci.

Vzkaz budoucím generacím se našel před časem i v Pražské bráně. „Klempíř se v něm vyjadřoval, že jsou ve městě špatné pořádky. Že se na radnici krade, a že nedostal za práci zaplaceno. To bylo v roce 2004. My ten dopis máme schovaný,“ řekla mluvčí radnice Jitka Soukupová.

Oprava Plzeňské brány se týkala prasklé střešní krytiny včetně lokání výměny latí a narovnání lvíčka na špici brány. Stavební firma obnovila i vnitřní omítky, které byly poničené zatékáním do objektu. Za opravu brány radnice zaplatila 200 tisíc korun z městského rozpočtu a 50 tisíc korun z dotace.