Rozpočet nepodpořil nikdo z opozičních stran ANO 2011, SZ a Beroun sobě a ODS.

Samotné jednání o rozpočtu na příští rok ale provázela více než dvouhodinová diskuze. K rozpočtu na rok 2015 se nejprve vyjádřil Zdeněk Trejbal (ČSSD) jako předseda Finančního výboru. Rada města předložila zastupitelům rozpočet jako přebytkový s rezervou osm milionů korun.

To ovšem kritizovala zastupitelka Kristýna Zelienková (ANO 2011): „Tento rozpočet je jednoznačně schodkový." Starostka Šárka Endrlová (NB) následně připustila, že podle metodiky má být rozpočet města nazván schodkový.

V rozpočtu města na příští rok se totiž počítá s úvěrem, který má být použit na spoluúčast města v investičních projektech, na které Beroun získal nebo teprve žádá dotace. Podle metodiky ve chvíli, kdy je v rozpočtu počítáno s úvěrem, nemůže být nazýván jako přebytkový.

Kristýna Zelienková dále mimo jiné uvedla, že chce dostat podklady, jaké všechny úvěry město má.

Opozice se pustila i do kritiky jednotlivých oblastí rozpočtu. Nejvíce se opřela do kultury. Zastupitel Vratislav Randa (ODS) uvedl, že město by mělo podmínky pro kulturu vytvářet, ne ji provozovat. „Náklady na MKC mohou v příštích letech spolykat hodně peněz. Nevím také, jestli si můžeme dovolit luxus dvou knihoven. A takových položek je mnohem víc. Přitom věc, která se nediskutuje, je vzdělání a na to bychom se měli zaměřit spíše než na kulturu," konstatoval Vratislav Randa.

Zvyšující se náklady na kulturu kritizoval na zastupitelstvu i Tomáš Havel (SZ a Beroun sobě). „Některé položky nabyly oproti jiným rokům na rozměrech. Byl jsem vždy pro podporu sportu a kultury, ale vše má své meze," uvedl Tomáš Havel.

Místostarosta Ivan Kůs (ČSSD) vysvětlil, že nárůst na kulturu je zřejmý. V roce 2015 se totiž kromě jiného plánuje otevření Muzea keramiky, nového infocentra a zrekonstruované Plzeňky.

I přes snahu opozičních zastupitelů byl rozpočet nadpoloviční většinou přijat. Zastupitelé spřátelených stran Nezávislých Berouňáků, ČSSD, TOP 09 a Pro Beroun hlasovali jednotně. Rozpočet navíc podpořil i Jiří Pokorný za KSČM.