Právě půlnoc z 25. na 26. března je takzvaným rozhodným okamžikem. Do formulářů proto lidé budou vyplňovat údaje platné právě v tuto dobu. Co to znamená? Dítě, které se narodí například hodinu po půlnoci, nebude ve sčítání uvedeno, protože v rozhodný okamžik ještě nebylo na světě.

„Následně od 26. března mohou lidé odesílat zpět vyplněné formuláře, a to buď přes sčítacího komisaře, pomocí internetu nebo poštou. Všechny formuláře musí být odeslané do 14. dubna,“ uvádí Český statistický úřad.

Berounska radnice vychází při sčítání lidu svým občanům vstříc a nabízí jim vyplnění formuláře elektronicky přímo na berounské radnici. „Veřejné internetové připojení bude zdarma k dispozici v budově Městského úřadu Beroun, na Husově náměstí a to od 26. března do 14. dubna,“ uvedl vedoucí správního odboru Kamil Choc.

Žadatel o bezplatné veřejné internetové připojení se dostaví do kanceláře číslo dveří A 111, evidence obyvatel v atriu radnice, kde se jej ujmou pracovníci úřadu. „Místnost pro zájemce o elektronické vyplnění formulářů bude zajištěna tak, abychom zabezpečili ochranu osobních údajů,“ uvedl Choc.