Jak uvedli představitelé Charity Beroun, výnos sbírky bude i tentokrát určen na podporu Terénní pečovatelské služby Charity Beroun.

Celková částka z kasiček byla uložena na oficiální celostátní účet Tříkrálové sbírky, 65 procent celkového výnosu se vrátí zpět do regionu na podporu péče o seniory Charity Beroun. 35 procent celostátního výtěžku je určeno na rekonstrukci azylového domu pro matky a rodiny s dětmi sv. Maří Magdalény v Kralupech nad Vltavou, sociální bydlení a pomoc rodinám v nouzi a na zdravotní péči v Ugandě.

„Zaměstnanci Charity Beroun se ujali koledování ve firmách a institucích a navštívili po předchozí domluvě například Nemocnici Hořovice, Okresní soud a Okresní státní zastupitelství Beroun, Rehabilitační nemocnici Beroun, VAK Beroun, Apokork Black Dog, Českou Spořitelnu, D&I Finservis, RK Domov, O2, Spektru, Kostal, Valeo, Wiegel, Městský úřad Hořovice,“ vyjmenovala firmy a instituce Ivana Vašků z Charity Beroun.

V Berouně významně pomáhala při koledě mateřská škola, konkrétně MŠ Katolická, která přišla s kasičkou popřát vše dobré v novém roce představitelům města a zaměstnancům v atriu Městského úřadu Beroun a koledovala na náměstí a v institucích v centru Berouna v dopoledních hodinách. „Odpoledne ji zase zastoupili skautky a skauti ze 4. střediska Junáka Beroun Radost a Naděje a společenství mládeže ŘKF Beroun,“ uvedla Ivana Vašků.