Tak jako v předešlých ročnících připravili pořadatelé pro závodníky dvě tratě, krátkou a dlouhou. Proto bylo na každém, jakou trať zvolí. Nakonec obě varianty ovládla rodina Trnků z Chrustenic, Roman zvítězil na dlouhé a syn Filip na krátké. Po dojezdu do cíle následovalo vyhlášení výsledků, předání cen a volná zábava u táboráku.

Závěrem bych rád poděkoval všem závodníkům za účast v nepříznivém počasí, všem organizátorům a pořadatelům, sponzorům, městu Králův Dvůr za podporu a dobrovolným hasičům z Králova Dvora za obětavou pomoc a dozor na trati.

Za Křižatecké Kamarády VAŠEK ŠVARC (vsv)