1. Narodil jsem se v roce 1954. Promoval jsem na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, jsem rozvedený, mám čtyři děti. Bydlím v Králově Dvoře.

2. V současném složení Poslanecké sněmovny je velká šance realizovat zásadní reformy, které zlevní stát, zefektivní sociální systém a zaručí stabilitu důchodového systému.

3. Jsou to komunikace, obecní infrastruktura, málo pracovních příležitostí v místě, za prací se musí dojíždět. Naše regionální firmy jsou hodně závislé na automobilovém průmyslu. V oblastech větší výstavby chybí kapacita mateřských školek. Je třeba dokončit protipovodňová opatření.