1. Je mi 46 let. Vystudovala jsem VŠE. Nyní jsem starostkou obce Chýně. Jsem vdaná, mám devatenáctiletou dceru.

2. Mým cílem je prosadit změnu zákona o rozpočtovém určení daní a dosáhnout tak spravedlivého financování obcí a měst. Jedině pokud budou mít obce a města co největší zastoupení v Parlamentu, potažmo v Senátu, zvýší se naše šance tuto reformu prosadit.

3. Společným problémem menších měst a obcí je nedostatek peněz na rozvoj. Pokud by se nám podařilo změnit nespravedlivý systém přerozdělování daní, posílily by se obecní rozpočty a obce tak získaly dobrý základ pro investice z dotačních titulů, například na stavbu školek.