„Od něho očekávám dobrou spolupráci s městem, ale především pak nové nápady a projekty, které povedou k větší spokojenosti našich seniorů," prohlásil starosta města Hořovice Jiří Peřina.

Podle něj by stáří nemělo být bráno jako konečné stádium života. Senioři si zaslouží žít naplno, samozřejmě v mezích svých fyzických i psychických sil.
„I kvůli tomu jsem se nedávno sešel s kolegy z regionu, konkrétně s ředitelem Domova seniorů TGM Ondřejem Šimonem a panem poslancem Richardem Dolejšem. Cílem jednání bylo nastavení dalšího pokračování naší vzájemné spolupráce, a to zejména v oblasti sociální politiky, ale také regionálního rozvoje," pokračuje Jiří Peřina.

Společně se hodlají zaměřit například na sociální oblast, kde má například Ondřej Šimon jako ředitel domova seniorů bohaté zkušenosti. „Jako náměstek hejtmana Středočeského kraje jsem kolegům z berounského okresu slíbil, že zase dohlédnu na to, aby se zefektivnila i celková spolupráce s krajským úřadem, a to i v sociální oblasti," uzavírá Jiří Peřina.