Město Beroun dokončilo Komunitní plán sociálních služeb, na jehož přípravě se začalo pracovat již v roce 2004. Na jeho dokončení město získalo dotaci ze Strukturálních fondů Evropské unie ve výši 533 tisíc korun a na konci listopadu by tak měl vyjít aktuální katalog poskytovatelů sociálních služeb. Co komunitní plán přinese lidem?
„Jedná se o materiál vycházející z opravdového života ve městě, který je možno dále rozvíjet a přizpůsobovat novým potřebám i možnostem. Bude ale záležet na nás všech, zda se nám podaří maximum z nich uvést do každodenní praxe,“ sdělil místostarosta Berouna Tomáš Havel.

S tím souhlasí i koordinátorka projektu Simona Boldi. „Díky komunitnímu plánu jsme se přesvědčili o potřebnosti některých nových služeb jako je například nový domov pro seniory, rozšíření denního stacionáře na týdenní či terénní služba, která by monitorovala drogovou problematiku ve městě. Potřebnost těchto služeb je nyní podložena komunitním plánem a město tak bude mít větší šanci uspět při žádání o dotace z fondů Evropské unie,“ vysvětlila Simona Boldi.
Kromě chystaného katalogu poskytovatelů sociálních služeb, který bude zahrnovat nejen ty z Berouna, ale také některé instituce z Prahy a Kladna, je v plánu také den otevřených dveří u těchto poskytovatelů. Ten by se měl uskutečnit v první polovině listopadu.