Při zápisech, které se odehrály minulý měsíc, se o místa ve školách ucházeli nejen žáci z Berouna, ale i děti z okolí. Podle informací z radnice přitom není jasné, kolik takových přespolních školáků ve skutečnosti bylo. Svou roli totiž mohla sehrát takzvaná školská turistka, tedy proces, kdy rodiče, aby děti dostali do vybrané školy, nechají účelově změnit jejich trvalé bydliště. Na problém, se kterým se potýkají i další města ve Středočeském kraji i městské části Prahy, radnice poukazuje opakovaně.

„Je obtížné objektivně stanovit počet dětí z Berouna a z okolních obcí, protože se domníváme, že tento výpočet výrazně ovlivnily účelové změny trvalého bydliště některých žáků. Nicméně celkem jsme v minulém týdnu v rámci přestupů losováním umístili do šestých tříd 31 dětí z okolních obcí,“ upřesnil místostarosta Berouna Dušan Tomčo, který má školství na starosti.

Rodiče šesti dětí, které musely být naopak z kapacitních důvodů odmítnuty, se mohou proti rozhodnutí ředitele příslušné školy odvolat. Případně se lze také obrátit na obecní úřad svého bydliště, který musí dětem školu sehnat. V krajním případě může spádovou školu určit Krajský úřad Středočeského kraje, ovšem pouze na jeden rok.

Beroun v této souvislosti vyjednává s okolními obcemi podmínky, za jakých bude v budoucnu přespolní školáky přijímat. Prozatím to je pouze Tetín, který s městem pro tento rok uzavřel podle tamního starosty obce Martina Hrdličky „oboustranně výhodnou smlouvu“.

Se zápisy do škol letos úzce souviselo také umisťování dětí ukrajinských válečných uprchlíků. „Naše základní školy je přijímaly podle platných nařízení průběžně od počátku. V předminulém týdnu pro ně v našem městě proběhly zápisy, a to ve všech věkových skupinách,“ připomněl Tomčo. Momentálně berounské základní školy navštěvuje zhruba stovka ukrajinských dětí. Tento údaj se průběžně mění, neboť některé rodiny se vracejí domů.