V médiích se v posledních dnech začaly šířit zvěsti o možném kolapsu systému domácí zdravotní péče kvůli nízkému ohodnocení sester. Ty mají totiž ze zdravotnictví jednu z nejnižších mezd a často odcházejí za vyšším výdělkem právě do větších nemocnic, klinik a jiných zařízeních. Na nedostatečné ohodnocení chtějí zdravotní sestry poukázat vstupem do stávkové pohotovosti.

"Pokud stát neprodleně domácí zdravotní péči finančně nepodpoří, bude si muset připravit několik tisíc lůžek pro ležící a umírající pacienty, kteří jsou nyní ošetřování sestrami domácí zdravotní péče, protože tato forma zdravotní péče z důvodu finančního krachu skončí,“ sdělil v Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika, což je největší nestátní organizace u nás poskytující zdravotní a sociální služby.

Na Berounsku, stejně jako v ostatních částech České republiky, postupně tím, jak stárne populace, pacientů přibývá. A potřeba je také vyššího počtu zdravotnického personálu.

„V současné době máme málo sester a chtěli bychom nějaké přibrat. Samozřejmě těch dobrých je ale ještě méně. Zdravotní sestry nyní musí mít vysokou a s ní si představují i vyšší pozici. V současné době hledáme i klasické staniční sestry nebo sestry paliativní – to znamená, že poskytují nevyléčitelným pacientům důstojný odchod v prostředí domova,“ reagovala na dotaz Berounského deníku manažerka provozu Centra domácí péče Lenka Zahradníková. Podle ní je počet pacientů závislý na řadě faktorů jako například na počasí. „Lidé se čím dál víc dozvídají o našich službách a našich výsledcích. Pomáhá tomu samozřejmě náš skvělý tým sestřiček, které dokáží zázraky. Máme případy, kdy jsme rozchodili už jen prakticky ležící pacienty,“ doplnila Lenka Zahradníková.

Zdravotní domácí péče doslova zkracuje pacientům pobyty ve zdravotnických zařízeních. Zde je pacient umístěn v takzvané akutní fázi. Poté, když už je stabilizovaný jeho stav a je tedy ve fázi chronické, může již být doléčen v domácím prostředí. Pokud by nastal kolaps v systému zdravotní domácí péče, muselo by se najít stovky volných lůžek ve zdravotnických zařízeních pro pacienty.

Pomůže motivační příspěvek?

Kritickou situaci by mohl vyřešit motivační příspěvek. Alespoň to tvrdí členové segmentu domácí péče. Ten navrhuje jako okamžitou nápravu, aby ministerstvo zdravotnictví uvolnilo na každý úvazek sestry domácí zdravotní péče motivační příspěvek tisíc korun na měsíc za loňský rok a dva tisíce korun za měsíc pro ten letošní. „Tato motivace se její jako dostatečná pro sestry, které hromadně odcházejí do lépe placených oborů,“ napsal mluvčí Charity ČR Jan Oulík.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nechce jednání znovu otevírat, jelikož se podařilo zdravotním pojišťovnám a poskytovatelům všech druhů zdravotní péče dohodnout na úhradách.