Stejně tak tomu bude i ve středu 8. ledna, kdy od 19 hodin začíná v Labi promítání s podtitulem Roztodivné slavnosti v průběhu věků. Večerem návštěvníky provede a doprovodný komentář doplní Václav Merhaut.

Místní i lidé z okolí budou moci zhlédnout filmy, které vypovídají nejen o tom, jak město Hořovice vypadalo před lety, ale zachycují také významné akce a události, tváře lidí, pracovní prostředí a zábavu. A kam filmy zavedou diváky ve středu? Nejprve do roku 1945, kdy se v Tlustici konaly celostátní dožínky a Hořovičtí se jich vydatně zúčastnili dokonce v národních krojích. Poté se diváci přesunou do roku 1976, aby zjistili, jak vypadaly prvomájové oslavy.

Třetím zastavením bude první ročník Cibulového jarmarku. Snímek je zajímavý nejen tím, jak se tato akce za uplynulých 24 let změnila, ale hlavně jak se změnily Hořovice. Především o lidech je poslední film, který je věnovaný karikaturám osobností města od Miroslava Hlobila.