Právě sídliště Nad Stadionem je jedna z městských částí Králova Dvora, která je zahrnutá do projektu Revitalizace významné sídelní zeleně. A vybraná dodavatelská firma se do práce pustila s vervou. Během několika dní mizí doslova před očima keře i vzrostlé stromy.

Celý projekt zahrnuje nejen sídliště Nad Stadionem, ale i městský park, zámeckou zahradu, školku Pod Hájem, sídliště Horizont a další. Městu se na novou zeleň podařilo získat dotaci převyšující deset milionů korun, která činí 90 % uznatelných nákladů. V praxi to znamená, že město z Králova Dvora ze svého doplatí už jen minimální cenu.

Samotná rekultivace zeleně Nad Stadionem vzbudila zejména u některých starousedlíků vášně. Zatímco jedni plamenně hájily stromy, které nevyhovovaly třeba svým stářím nebo i bezpečností, druzí by nejraději udělali ze sídliště měsíční krajinu. Svědčí o tom jeden případ z uplynulých dnů „Volal mi jeden z obyvatel sídliště Nad Stadionem, že firma zapomněla pokácet jeden z označených stromů. Stromy a keře, které měly být odstraněny na základě dendrologického posudku, totiž firma označila barvou," upřesnil Petr Vychodil. Jeho ale i pracovníky firmy čekalo velké překvapení. Barva, kterou byl strom označen, totiž neodpovídala barvě, kterou firma používá. Podtrženo, sečteno, minimálně jeden z obyvatel sídliště se chtěl v rámci rekultivace zbavit i stromu, který mu nevyhovoval, ale který zrovna nebyl ke kácení určený. 

 Kácení dřevin rozhodně neprobíhá náhodně. „Návrh rekultivace byl vypracován na základě rozsáhlých dendrologických průzkumů řešené lokality," uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil. „Nevyhovující dřeviny byly navrženy k odstranění. Ty pak budou dle zásad pro řešení veřejného prostoru v okolí bytových domů nahrazeny živými ploty a plošnými výsadbami nízkých keřů s převahou kvetoucích druhů, zajišťujících působnost v průběhu vegetačního období," uvedl Petr Vychodil.

Jedná se o druhy s minimální údržbou, vysazené ve sponu, který minimalizuje prorůstání plevelů, které svou výškou do 1 metru zajišťují přehlednost a bezpečnost v území. Jednotlivé druhy se v kompozici opakují, čímž je dosaženo jednoty a harmonie v celém prostoru.

„V konzultaci s Agenturou ochrany přírody a krajiny byly preferovány druhy domácí či zdomácnělé a to zejména listnaté, které poskytují útočiště drobným živočichům. Nevyhovující dřeviny byly odstraněny," dodal Petr Vychodil. Zároveň ubezpečil, že v blízkosti bytových domů byly záměrně volené druhy nižších rozměrů tak, aby nedocházelo ke stínění bytů ve spodních patrech.

Výsadba nové zeleně má být Nad Stadionem dokončena do poloviny září. Celkový výsledek pak lidé budou moci ocenit příští rok na jaře, až se vše zazelená a rozkvete.

REVITALIZACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTI V ČÍSLECH

55
Ke kácení v lokalitě Králův Dvůr - sídliště Nad Stadionem bylo určeno 55 stromů
18
stromů bylo určeno k prořezávce
46
Celkem 46 soliterních keřů je nyní odstraňováno
30
Dále 30 skupin keřů bylo označeno k odstranění
7
Dalších 7 skupin keřů bylo odborným posudkem určeno k řezu.
76
Na sídlišti Nad Stadionem přibude nově 76 stromů
763
Následně se vysadí 763 keřů do stříhaného živého plotu
10 232
Neuvěřitelný počet 10 232 keřů přibude na sídlišti v plošných výsadbách
9
V měsíci září by mělo být sídliště již nově osázené