Mráz působí problémy na vodovodních řádech i domovních přípojkách. V berounském regionu stoupl počet poruch na vodovodních řadech v měsíci lednu na trojnásobek běžného stavu.  Podle vodárenských společností může být v následujících dnech ještě hůře.

„V měsíci lednu evidujeme již 20 poruch na vodovodních řadech. K nejvíce poruchám došlo v Berouně, a to celkem k šesti. Dále v Hořovicích, v Komárově, ale i v Podluzích, Knížkovicích, Broumech nebo v Kublově," upozornil ředitel Vodovodů a kanalizací Beroun Jiří Paul.

Mrazivé počasí komplikuje vodohospodářům situaci i při odstávkách vody v postižených místech.

„V mrazivém počasí nelze zajistit náhradní zásobování pitnou vodou cisternami. Dochází tak k situacím, kdy je nutné opravit i tři poruchy denně, aby všichni odběratelé měli co nejdříve obnoveny dodávky pitné vody," upozornil Jiří Paul.

Největší havárií, kterou museli pracovníci berounských vodovodů a kanalizací nyní řešit, bylo prasklé potrubí u hotelu Grand v Berouně.

„Z potrubí o průměru 20 centimetrů unikala voda v množství šesti litrů za sekundu. Oprava havárie byla odstraněna ve čtvrtek v odpoledních hodinách" poznamenal ředitel Vodovodů a kanalizací Beroun..

Vodohospodáři upozorňují obyvatele berounského regionu, aby v tomto mrazivém počasí dbali na ochranu svých vodoměrů a vodoměrných sestav.

Kromě prasklého potrubí na veřejném řadu řeší vodohospodáři v těchto dnech také poruchy přípojek nebo vodoměrů, které má na svědomí mráz.

Za ochranu vodoměru před mrazem si odpovídá každý majitel nemovitosti sám a náklady na výměnu zničeného měřiče či zprovoznění zamrzlé přípojky se mohou vyšplhat až na několik tisíc korun.