Komunikace v obci Osov vedoucí od místního hřiště směrem na Dobříš je místem častých dopravních nehod. Při té poslední z měsíce září srazil motocyklista ve večerních hodinách chodce, který nehodu nepřežil.
  

Vlastníkem této komunikace třetí třídy je Středočeský kraj, majetkovým správcem je Správa a údržba silnic Kladno a katastrální území patří Obecnímu úřadu Skřipel. Silnice je neosvětlená a bez vodicích čar. Místní školáci, kteří od pátého ročníku základní školy dojíždějí do školy v Hostomicích, dochází na autobusovou zastávku právě po této neosvětlené komunikaci.

Silnice pozornosti obci Osov neuniká

Před třemi lety se podařilo zástupcům Obecního úřadu Osov změnit v tomto úseku přednost v jízdě. „Chtěli jsme na komunikaci zajistit přechody pro chodce, protože zde nastupují děti do autobusu a odjíždějí do školy do sousední obce. Rádi bychom zde umístili i zpomalovače. Zástupci správy a údržby silnic Kladno nás informovali, že úpravy budou možné pouze při dostatku finančních prostředků,“ podotýká starosta obce Osov Zdeněk Veverka. Další úpravy silnice ztěžuje Osovu fakt, že se komunikace nachází na katastrálním území sousední Skřiple. „Na zajištění osvětlení nemáme finanční prostředky. S potřebou úprav na této komunikaci nás nikdo neoslovil, ani při změně dopravního značení,“ sdělil starosta Skřiple Stanislav Cajthaml.
„O všem dopravním značení rozhoduje technický a dopravní odbor na návrh majitele komunikace. V obci k tomu může dát podnět i občan. Majitel pak požádá o vyjádření správního orgánu, v tomto případě odbor technický a dopravní při Městském úřadu v Hořovicích,“ sdělil vedoucí hořovického odboru dopravy Milan Šnajdr.

„Zpomalovací pruhy je možné na těchto silnících umísťovat jen ve výjimečných případech, jako je blízkost mateřských a základních škol. Další úpravy se odvíjejí od finančních nákladů. Většinou končí na možnostech obce. Tyto úpravy se dají řešit i dotačními programy. Vodicí čára zdůrazňuje komunikaci, její umístění by určitě k bezpečnosti na této silnici přispělo,“ potvrdila komunikační inženýrka berounského dopravního inspektorátu Sabina Burdová.

Prvořadá je zvýšená opatrnost

Průchod chodců po této silnici je častý. Mimo již zmíněných školáků je komunikace spojením mezi místním fotbalovým hřištěm, restaurací a ostatními částmi obce. „Při průjezdu neosvětlenou osovskou komunikací za tmy dochází k oslnění řidiče protijedoucím vozidlem. Chodec, který jde po kraji silnice, není dobře viditelný. Na osvětlené silnici je postava rozhodně vidět víc,“ líčí Jiří Vnouček, který úsekem často projíždí. „O umístění vodicích čar rozhoduje místně příslušný odbor dopravy. Normy na komunikacích třetí třídy umístění vodicích čar nenařizují. Prvořadá je zvýšená pozornost řidičů,“ konstatuje Zdeněk Malec ze Správy a údržby silnic Kladno.