Velkoobjemový odpad vyvezením za Lochovice protizákonně odstranilo před časem samotné vedení obce. Nyní se obyvatelé Lochovic během několika dní zbavili skládky, kterou nebyla obec ochotna uklidit celé dlouhé měsíce. „Obec není provozovatelem zařízení pro shromažďování odpadů, proto svým chováním porušila pravidla pro nakládání s odpadem,“ vysvětlila Eva Podubecká z hořovického odboru výstavby a životního prostředí. Šetření, které bylo zahájeno minulý týden, ale muselo být odloženo kvůli dovolené starosty Zdeňka Mandíka. V úterý už ale odborníci do očí bijící černou skládku nenalezli. „Na pozemku, kde se velkoobjemový odpad původně nacházel, již žádný nebyl,“ potvrdila Podubecká. Podle Mandíka byl prý nepořádek odvezen na skládku ve Stašově.