Proto se na Den učitelů, který se slavil včera, již osmnáct let koná slavnostní ocenění pracovníků základních a mateřských škol berounského regionu. Letos se tento akt konal na půdě berounské radnice, a to přímo v obřadní síni. 

„Tentokrát dostalo vyznamenání pětadvacet pracovníků škol, konkrétně se jedná o devět učitelek základních škol, deset učitelek z mateřinek, jedna vychovatelka, tři provozní zaměstnanci a poprvé bude oceněna i jedna asistentka pedagoga. Na tomto příkladu je vidět, jak se naše školství v průběhu let posouvá a modernizuje,“ uvedl hlavní organizátor Jiří Sixta.

Slavnostní punc celé akci dodali i představitelé města, starostka Šárka Endrlová a místostarosta Ivan Kůs.

„Prostředí školství znám velmi detailně. Prošla jsem si celým systémem od mateřské školy až po vysokou školu. Navíc mohu školy posuzovat nyní i z pohledu maminky prvňáčka a malého školáčka. Zároveň vím o všech úskalích této profese od své maminky, která je čtyřicet let učitelkou a ředitelkou mateřinky,“ uvedla starostka a svým proslovem si tak získala pozornost všech přítomných.

„Smyslem akce je ocenit práci učitelů u příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského,“ potvrdil místostarosta města Ivan Kůs.

Jak nám Jiří Sixta prozradil, oceněné pracovníky nominují nyní samotné školy. „Z jejich strany je stále velký zájem, dokazuje to i fakt, že letos předáváme ocenění více zaměstnancům než v loňském roce,“ dodal Jiří Sixta.

Za osmnáct let, kdy se ocenění předává, byli vyznamenané tři stovky pracovníků škol.