Nová stezka má navíc už i své patrony. Stali se jimi chlapci a děvčata z komárovské základní školy. „Žáci stezkou pravidelně procházejí, nejméně dvakrát za měsíc," uvedla ředitelka Základní školy Komárov Jana Vlčková.

Pryč s odpadky
Školáci se na stezku Okolím Komárova vydávají s pytlem a sbírají odpadky. „Také zjišťují, zda nejsou poškozené například informační cedule. Případné škody bychom nahlásili zástupcům obecního úřadu," pokračuje ředitelka komárovské školy s tím, že k žádným škodám zatím naštěstí nedošlo.

Den země
Péče o desetikilometrovou stezku, na které se návštěvníci dozvědí zajímavé informace o havířství a železářství, není jedinou aktivitou komárovských školáků, která přispívá k ochraně okolí Komárova. Děti od páté třídy docházejí na brigády do lesa. Les vyčistí a za odměnu si užívají opékání vuřtů, které jim připravují správci lesů.
S ekologií souvisí i další projekt školy. Jmenuje se Den země a jak už název napovídá, i v tomto případě mají děti blízko přírodě. V rámci předchozího ročníku deváťáci připravili pro spolužáky soutěžní stanoviště, akce se konala opět v lese.

Kultura a sport
Nejen ekologií, ale i kulturou a sportem žijí komárovští školáci. Se svým program pravidelně přicházejí například na tradiční Brdský trh, a to děti z mateřské školy, pěveckého sboru i družiny. Na místní vánoční výstavě mohli lidé spatřit jejich výrobky.
Výuku dětem zpestřil i bývalý žák Martin Šmíd, který pro některé třídy připravil rétorická cvičení.
Na okraji nezůstává ani sport. Tradicí je fotbalový turnaj, na kterém si změří své síly žáci z několika škol regionu, navštěvují ji například školáci ze Zaječova, Cerhovic či Hořovic. A kdy se koná letošní ročník? Už tento týden, a to ve čtvrtek 19. prosince.
Ještě letos se uskuteční dívčí turnaj v přehazované a na jaře přijde řada na turnaj florbalistů.
V komárovské škole se koná spousta dalších dalších akcí. Patří mezi ně i ty, které upozorňují na nebezpečí drog.