V současné době na pracovním trhu obecně chybí kvalifikovaní lidé. Nedostatek zaměstnanců je obzvlášť citelný v technických profesích a energetický sektor pak patří k nejvíce postiženým. Je tedy zřejmé, že o absolventy technických škol je a bude mezi zaměstnavateli velký zájem. 


Součástí besedy byly také různé pokusy. Pomocí svítilny mobilního telefonu se dětem například podařilo roztočit vrtulku na fotovoltaickém panelu. „Právě jste přeměnili špinavou energii na čistou zelenou“ upozornil Tomáš Hejl žáky na fakt, že svůj mobil nejspíš nabíjeli v noci, kdy v síti proudí elektřina téměř výhradně z neobnovitelných zdrojů, kdežto panel vyrábí elektřinu přímou přeměnou světla. 


Projekt Energie - budoucnost lidstva běží nepřetržitě již osmnáctým rokem a v květnu letošního roku měla tato beseda 6000. reprízu. Vyučující nejvíc oceňují průřezovost obsahu besed, objektivitu a otevřenost lektorů. V anonymním průzkumu, který se uskutečnil v několika desítkách škol v celé ČR, dali všichni dotázání učitelé a učitelky nejvyšší možnou známku vyváženosti výkladu o výhodách a nevýhodách jednotlivých klasických a obnovitelných zdrojů energie a o vlivu výroby elektřiny na životní prostředí. Besedy podle nich mají také velký vliv na zvyšování zájmu mládeže o studium technických a přírodovědných oborů.