V deset hodin dopoledne se chlapci a děvčata rozprchli po celé travnaté ploše před školou. Jejich instruktorem se na půlhodinu stal policejní potápěč Jan Kolář, který dětem formou akčních her předvedl základní prvky sebeobrany. To však nebylo vše, co školáky na praskoleské návsi čekalo. Za žáky přijeli i zástupci Městské policie Hořovice, nechyběl psovod se svými psy.

Děti tak zhlédly ukázku zadržení pachatele a představil se jim i pes – specialista na vyhledávání omamných látek. Psovod následně školákům odpověděl na jejich zvídavé otázky a pak už je profesionální hasiči z Hořovic pozvali na prohlídku techniky s patřičným komentářem. Návštěva složek integrovaného systému v Praskolesích není jedinou akcí. Například v úterý se na 1. Základní škole v Hořovicích konala akce Ochrana člověka za mimořádných událostí.