Ne všechny střední školy se s jednotnými přijímačkami tak úplně ztotožňují. Petr Dostál, zástupce ředitele Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, se například obává úrovně a obtížnosti zkoušek. „Osobně bych preferoval spíš zkoušku SCIO, která fungovala, ta ale byla těžší a vsázela na jinou strategii," vysvětluje a poznamenává, že škola si pohrávala s myšlenkou vlastní přijímací zkoušky, která by doplnila tu plošnou. Nakonec od ní však upustila a v přijímacím řízení hodnotí pouze vysvědčení ze základní školy a mimoškolní činnost.

Povinnost vypsat tuto přijímací zkoušku mají také školy, které dosud studenty přijímaly i bez ní nebo na základě svého vlastního testování, například talentových zkoušek či pohovorů.

Zájemci o studium na takových školách se tak musí připravit na skutečnost, že kromě jednotných testů budou muset absolvovat také pohovor v případě gymnázia a talentové zkoušky v případě střední odborné školy.

Dalším problémem je absence spodní hranice, nutné pro přijetí studenta. Na základě výsledků totiž sice dojde k vytvoření pořadí uchazečů, na školách, které se potýkají s nedostatkem zájemců o studium, ale budou stejně automaticky přijati všichni. Každá škola totiž chce obsadit všechna volná místa. Tato praxe ovšem popírá jeden z hlavních předpokladů, na nichž ministerstvo školství jednotné přijímačky staví, a sice že se na střední školy nedostanou žáci, kteří by s velkou pravděpodobností studium nedokončili.

A je tu i další háček, podle právního výkladu systém přijímání na střední školy na základě jednotných přijímacích testů platí pouze pro první kolo. Pokud tedy škola nenabere dostatečný počet žáků napoprvé, v druhém kole je už může přijmout stejně jako dřív, tedy bez přijímaček.

A jak se na jednotné přijímačky dívají ti, kterých se novinka dotýká nejvíce, tedy budoucí středoškoláci? Některým se například nelíbí skutečnost, že Cermat původně poskytoval informační servis pouze středním školám. Letošní deváťáci si tak informace o zkouškách museli shánět sami.

„Jsem ve stresu. Nemáme žádné porovnání s předchozími roky, nemůžeme se poptat starších studentů na jejich zkušenosti. Připadáme si jako testovací králíci. A náš celý ročník to čeká za čtyři roky znova. Budeme totiž opět první, které čeká povinná maturita z matematiky," svěřila se se svými pocity deváťačka Bára.

Hodnocení testů a výsledky

 • Záznamové archy budou neprodleně po ukončení zkoušky skenovány a odeslány pomocí duplexního skeneru datového digitalizačního terminálu (DDT) do Centra. Uzavřené testové úlohy budou vyhodnocovány automaticky informačním systémem Centra podle klíče správných řešení.
   
 • Otevřené testové úlohy budou vyhodnocovat Centrem určení hodnotitelé otevřených úloh (tzv. rateři) podle metodiky pro hodnotitele zpracované Centrem. Hodnocení bude probíhat anonymně, elektronicky přes webové rozhraní. Každou úlohu budou hodnotit nezávisle dva rateři.
   
 • Výsledky zkoušek budou zpracovány centrálně. Každá škola obdrží v termínu podle harmonogramu výstupní sestavu s výsledky jednotlivých uchazečů, a to v členění po oborech vzdělání samostatně pro uchazeče o čtyřleté obory, šestiletá gymnázia a osmiletá gymnázia. Škola obdrží výsledky všech uchazečů, kteří na ni podali přihlášku ke studiu.
   
 • 28. dubna 2017 budou do 12 hodin škole zpřístupněny výsledky z jednotných testů z prvního a druhého termínu.
   
 • Řediteli školy budou prostřednictvím informačního systému zpřístupněny také tzv. ohodnocené záznamové archy testů s lepšími výsledky uchazeče a klíče správných řešení didaktických testů prvního a druhého termínu.
   
 • Ředitelé budou mít k dispozici veškerou dokumentaci pro účely nahlížení do spisů. (Zdroj: Cermat)