Během ceremoniálu se nejdříve slova ujala starostka obce Veronika Šmolcnopová. „Chtěla bych všem, kteří se podíleli na této výstavbě, poděkovat, ať už se jedná o projekt, tak i samotnou realizaci, které se ujala firma Vistoria CZ. Poděkovat chci také hlavně paní ředitelce Petře Trochové, kterou jsem tady v poslední době potkávala téměř v nočních hodinách. Všem učitelkám i dětičkám přeji, ať se všem v nové školce líbí,“ řekla v úvodní řeči starostka.

Poté si vzala slovo ředitelka školky. „Dovolím si mluvit za celý náš kolektiv. Jsme velmi rádi, že jsme mohli stát u zrodu této nádherné a moderní budovy, především pak u finálních úprav, na kterých jsme se všichni společně vyřádili. Děkuji moc obci, že nám dala volnou ruku, byla vstřícná a ochotná a na vše nám přistoupila. Moc si přeji, aby se tady dětem líbilo a chodily do školky veselé a usměvavé a vracely se domů spokojené a plné zážitků,“ uvedla Petra Trochová.

Slavnostního stříhání stužky se ujaly samotné děti. Poté předvedly krátké recitační a pěvecké vystoupení, které si připravily společně s učitelkami a které sklidilo velký potlesk od přítomných rodičů a prarodičů. Ve školce si děti budou moct hrát i s moderními hračkami. „Právě díky tomu, jak nám obec dala prostor k dovybavení tříd, hezky jsme to dotáhli do finálního dvoubarevného vzhledu a moc se mi líbí, že jsme si mohli pořídit také senzomotorické hračky, s kterými si děti budou moct hrát,“ uvedla ředitelka.

Do školky mohou chodit děti už od dvou let

Do Ledňáčka poprvé v historii školky mohou děti už od dvou let. „To je tady docela výjimečné. Jsme na to dobře připraveni, máme přebalovací pulty, takže z nás budou teď trošičku i maminky. Letos tu budeme mít 16 dvouletňáčků,“ řekla s úsměvem ředitelka.

Budova původní mateřské školy zůstane zachována a nová školka tak navýší její kapacitu ze současných 65 na 115 míst. „Protože jsou nově vzniklá místa myšlena i právě pro dvouleté děti, tak se navýšená kapacita 50 dětí může mírně lišit. Záleží hlavně na tom, jaký bude každý rok u rodičů zájem umístit do školky už takto malé děti,“ dodala ředitelka.

Logo školky se dodělalo na přední část budovy na poslední chvíli. „Asi největší výzvou bylo dovybavení, protože jsme tu byly poslední čtyři dny s paní ředitelkou až do noci. Také se tu dodělávala malba ledňáčka na fasádu, aby rozbila dlouhý tvar budovy a trochu ji oživila. Autor za námi přijel až z Olomouce,“ řekla Veronika Šmolcnopová.

Prostory jídelny budou sloužit jak školce, tak i místní škole. Stejně tak i tělocvična, kterou si navíc bude moct užít i veřejnost. Na projekt se Hýskovu povedlo zkombinovat hned tři dotace. Celkově vyšel na zhruba 85 milionů korun „Sešly se zde tři dotace, a sice 40,4 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj na mateřskou školu s jídelnou, 19,9 milionů od Ministerstva financí na tělocvičnu a 1,8 milionů korun jsme dostali od Středočeského kraje na přilehlou komunikaci. Obec si vzala ještě úvěr 20 milionů, který pomůže projekt dofinancovat,“ přiblížila starostka detaily rozpočtu investiční akce.